top of page

Kroppen, så herlig individuell med sine kurver, buer, vinkler og former, men likevel så lik en annens når den uttrykker en følelse eller sinnsstemning. 

 

Sterke kropper med kraft og vilje, såre kropper med usikkerhet og tristhet. Begge deler er like vakkert og inspirerende å male.

Kombinasjonen av det figurative i en

abstrakt setting uten indikasjon om tid og sted, gjør at man kan skape sitt eget rom

og historie til bildet.

bottom of page